×

Núm vuông đầu tròn phi 32

Mã: TD 411

Núm vuông đầu tròn phi 32

Mã: TD 411

Mã SP: TD 411

 

Tên SP: Núm vuông đầu tròn phi 32

 

Quy cách: 32x32