×

Núm lõm chữ nhật

Mã: TD 159

Núm lõm chữ nhật

Mã: TD 159

Mã SP: TD 159

 

Tên SP: Núm lõm chữ nhật 

 

Quy cách: 2x35x55x16