×

Núm vuông đầu nhọn

Mã: TD 088

Núm vuông đầu nhọn

Mã: TD 088

Mã SP: TD 088

 

Tên SP: Núm vuông đầu nhọn

 

Quy cách: 5x32x20