×

NBH 200

Mã:

NBH 200

Mã:

Mã SP: NBH 200

 

Tên SP: Tay nắm NBH 200

 

Thông Số KT: 7.8x12x24.4x200